Je mnoho metod, mnoho rad a přesných postupů, jak dýchat u porodu, ale …….

Opravdu neumíme dýchat a musíme na školení?

Myslím, že je velice důležité, aby žena věřila především sobě, svému dítěti a především geniálnímu tělu. Nejsem zastáncem „asistovaného dýchání“, které je hodně rozšířené v řadě porodnic, tudíž, že vám někdo druhý říká, kdy dýchat a kdy ne. Naslouchejte pouze sobě. Jediné, co doporučuji je, aby se každý z nás naučil s dechem pracovat a relaxovat. Tak jako když se rozhodnete začít s během, tak rovněž musíte zjistit, jak s dechem pracovat, aby se vám běželo co nejlépe a podobné je to i s porodem. Pouze vy sama cítíte, jak reagovat.

Velice ráda doporučuji a pracuji s relaxační technikou, která čerpá z „hypnoporodu„. Veřím, že pokud se žena dokáže napojit na svojí sílu, tak dokáže velice dobře a především intuitivně spolupracovat se svým tělem.

Žena by měla nadechovala nosem a v klidu vydechovala ústy. Podstatné a velice důležité je, aby nedocházelo k zadržování dechnu. V tom případě totiž dochází ke kyslíkovému dluhu i miminka.

Proč správně dýchat u porodu

Jak jsem již zmínila, je nutné dýchat, aby nedocházelo ke kyslíkovému dluhu a dýchání pomáhá, abyste se uvolnila.

Dýchání se přirozeně liší v jednotlivých dobách porodních. Ze začátku ženy většinou dýchají úplně normálně, později dech prohloubí a v určité fázi porodu k dechu začnou přidávat i zvuky. Při průchodu miminka porodními cestami pak často dýchání mezi tlačením zrychlí .

 

Realita u porodu

Rozhodně se neděste a nestresujte tím, že u porodu zapomenete, jak správně dýchat. Nic nemůžete zapomenout, vše dělejte podle své potřeby a vnímání těla. Není nutné si ubírat energii nad přesným dechem, intuice vás povede. Nejdůležitější je, abyste se nenechala ničím a nikým vyrušovat a vnímala pouze sebe a miminko.

Chyby v dechu

Největší chyba je, když se budete zbytečně moc kontrolovat. Určitě není dobré dlouho zadržovat dech. Světová zdravotnická organizace dokonce uvádí, že řízené tlačení, kdy zdravotníci ženu nutí na dlouho zadržet dech je jednoznačně škodlivá technika a neměla by se vůbec používat, protože ohrožuje přísun kyslíku k miminku. Když žena dýchá tak rychle, že se jí z toho točí hlava, znamená to, že se bojí a je potřeba jí podpořit, posílit jí, že to zvládne, pomoci jí se zklidnit, když se uklidní psychicky uklidní se i dýchání. K uklidnění je možné použít jemnou masáž, hlazení, relaxační hudbu a nebo aromaterapii.

Buďte vždy sama sebou

Zkuste se při samotném porodu uvolnit, nebojte se, že budete příliš hlučná, směšná, divná apod… Buďte sama sebou a dělejte vše, jak cítíte, tak by samotný porod byl pro vás nejpříjemnější. Pouze vy sama víte a cítíte správně.