Možná, že se právě rozhodujete ve výběru porodnice a nevíte jakým směrem se vydat.

Na co se v porodnici ptát a potom se rozhodnout

 • Kolik osob může ženu doprovázet během celého porodu?
 • Jaké jsou vaše zkušenosti s dulami jako doprovodem rodících žen?
 • Je obvyklé, že si k vám nosí ženy porodní plány?
 • Jsou nějaká místa, kde doprovázející osoby nemohou být s rodící ženou ?
 • Jaké úkony ženě při porodu obvykle provádíte?
 • Jaké polohy doporučujete pro vlastní narození dítěte (II. dobu porodní)?
 • V jakých polohách můžu u vás rodit, abyste mě respektovali?
 • Jakým způsobem pomáháte ženám s rozkojením?
 • Máte alternativní způsoby pro snášení bolesti mimo klasických analgetik?
 • Jaká je vaše statistika epiziotomií (nástřihů hráze)? Pozn. Neměla by být prováděna více než jedné z pěti žen –  do 20%).
 • Jaká je vaše statistika císařských řezů? Pozn. Císařský řez by neměl překročit 10% z celkového počtu porodů, v perinatologických centrech by podíl císařských řezů neměl být vyšší než 15%).
 • Co se u vás děje s novorozeným dítětem? Je běžné, že o něj bezprostředně po porodu pečují matky, respektive rodiče?
 • Jak u vás probíhá postup při žádosti o ambulantní porod?

Pokud se vám dostane odpovědi typu „to se provádí podle situace“, ptejte se, jaké situace jsou myšleny.

Na odpovědi, typu „to se u nás dělá“ nebo „to je nutné absolvovat“, případně „to záleží jen na ošetřujícím lékaři/lékařce“ se ptejte, jak se postupuje v situacích, kdy žena úkon odmítne. Poukazujte na doporučení WHO pro normální porod. Snažte se o pozitivní přístup, zodpovědnost za sebe a své dítě nese jen matka (po porodu oba rodiče) – zdravotníci zodpovídají jen za svou práci. Nebojte se prosadit si „svůj“ porod. Omezujícím faktorem by měl být pouze aktuální stav váš a vašeho dítěte, nikoliv názory zdravotníků a zvyky porodnického oddělení.

Nebojte se ptát na přímo, zkuste se vyhnout formulacím „mohu, smím…“

Jedná se o váš velký den a porod by měl být krásným zážitkem plný respektu a lásky.

V článku byly uvedeny i citace z H.A.M., děkuji