Novorozenec

Poloha na zádech:

asymetrický, trup do oblouku ke straně otočení hlavy
nekontaktuje, holokinetický pohyb, tzv. primitivní kopání
fyziologická predilekce – hlava otočena na 1 stranu, úklon na stranu opačnou, záklon – dítě musí byt schopno rotaci změnit

Poloha na břiše:

asymetrický, trup do oblouku ke straně otočení hlavy
uložení na hrudní kosti, točí hlavu, žádná opěrná plocha
převažují skrčené končetiny, hlava je níž než pánev

4 týdny:

Poloha na zádech:

50% dětí má optický kontakt
stále více zatěžuje stranu trupu, kam je otočena hlava

Poloha na břiše:

uvolňuje držení končetin ze skrčení (pánev k podložce, lokty k podložce), žádná aktivní opěrná plocha, jen úložná

6 týdnů:

Poloha na zádech:

75% dětí má optický kontakt
fyziologická predilekce mizí
pohybové vyjádření kontaktu – vzor šermíř
změna držení pánve ve směru podsazení, povolená pěstička

Poloha na břiše:

zvedá hlavu nad podložku (asymetricky), zatížena část předloktí blíže k zápěstím,
žádná opěrná plocha, jen úložná, zatížení jde do oblasti horní části břicha

8 týdnů:

Poloha na zádech:

100% dětí optický kontakt
dítě je již schopno živou mimikou vyjádřit aktuální postoj k blízké osobě
kontakt prstů horních končetin, zatížení trupu ve vztahu ke stranám stejnoměrně
změna držení pánve ve směru podsazení, dolní končetiny opírá patami o podložku

Poloha na břiše:

hlavu zvedá od podložky a při kontaktu ze střední roviny udrží hlavu ve středním postavení – bez úklonu, při točení hlavy úklony trupu
zatížení v oblasti pupku a střední část předloktí, prsty do pěstiček

3 měsíce:

Poloha na zádech:

zatížení mezi lopatkami, horní končetiny spojuje, chytá i dlaně, zajištění těla ve všech třech rovinách, dolní končetiny nad podložkou v devadesátistupňovém ohnutí, pánev ve středním postavení, rozvinutí páteře (napřímení)
samostatný pohyb očí a hlavy 30° na každou stranu

Poloha na břiše:

opora v oblasti pánve o lokty, otáčí hlavu bez současného pohybu trupu, otevírá pěstičky, dolní končetiny volně natažené na podložce
pohyb očí v rozsahu 30°, hlava se otáčí v rozsahu 30° ke každé straně
Ideálního vzoru třetího měsíce není ani ve zdravé populaci vždy dosaženo.

4,5 měsíce:

Poloha na zádech:

zkřížený pohyb – úchop jednou horní končetinou přes střední osu trupu, začátek otočení
manipulace hračkou pod kontrolou očí
kontakt palců na dolních končetinách (4 měsíce), kontakt vnitřních hran chodidel (4,5 měsíce)
sahá si po těle – v úrovni kyčlí

Poloha na břiše:

zkřížený vzor, opora o jeden loket (na té samé straně o kyčelní kloub a opačná dolní končetina nakročená do 90°), volná ručka sahá po hračce
uchopí nabízenou hračku, manipulace s hračkou ve střední rovině oběma rukama

5 měsíců:

Poloha na zádech:

pokračuje v otočení do polohy na boky
kontakt dolních končetin – celá chodidla
sahá si po těle – na kolena

Poloha na břiše:

zatížení se stěhuje z pánve dále na stehna, vzpřimuje se na natažené horní končetiny, ruce opřeny o dlaně nebo zápěstí, střídá vzor opory o zápěstí se vzorem plavání (horní i dolní končetiny nad podložku, houpe se na pupku, hlavu zvedá)

6 měsíců:

Poloha na zádech:

dokončení otočení do polohy na břicho, přes obě strany
kontakt horní končetiny + dolní končetiny – chytá prsty dolních končetin

Poloha na břiše:

opora o rozvinuté dlaně, zatížena stehna

7 měsíců:

v poloze na zádech prsty dolních končetin do úst
v poloze na břiše zaujetí polohy na čtyřech

7,5 měsíců:

tulenění – pohyb vpřed (tah zkříženě horními končetinami, dolní končetiny se neúčastní)
pivotuje – na bříšku se otáčí dokola po směru a proti směru hodinových ručiček
šikmý sed – s oporou nejprve o loket, pak o otevřenou dlaň
pinzetový úchop (objeví se v šikmém sedu při snaze uchopit)

8 měsíců:

volný sed (ze šikmého sedu nebo z polohy na čtyřech přes šikmý sed do volného sedu)
začátek lezení po čtyřech
vertikalizace trupu u překážky (vysoký klek)

9 měsíců:

vertikalizace nakročením do vzpřímeného stoje
chůze stranou podél nábytku – nejprve se drží okraje nábytku, postýlky, později stačí opření dlaněmi o stěnu

10 – 12 měsíců:

pohyb v prostoru libovolně dopředu i nahoru
první krok do volného prostoru většinou mezi nábytkem
samostatný stoj
první kroky dopředu (bez souhybu horních končetin)

12 – 18 měsíců:

samostatná chůze – schopnost dítěte z vlastní iniciativy někam si dojít
Až 30% dětí neprojde kvalitně těmito vývojovými stupni. Vývoj probíhá v podobě náhradní motoriky, často asymetricky. Zdravé dítě se tedy vyvíjí dál s určitým nekvalitním modelem. Tato skutečnost je pak rozhodující pro držení těla ve vertikále. Je přítomno vadné držení těla, skolióza, aj.

Zdroj:http://www.clr-fyzioterapie.cz